Behavior-based Robotics

6 EC

Semester 1, periode 3

5102BEBR6Y

Eigenaar Bachelor Psychobiologie
Coördinator dr. Arnoud Visser
Onderdeel van Minor Kunstmatige Intelligentie, jaar 1Bachelor Psychobiologie, jaar 3

Studiewijzer 2020/2021

Globale inhoud

Dit vak is een introductie in het ontwerp, de methoden en de praktijk van het creeren van een intelligente autonome robot met behulp van gedragscomponenten. Dit gedrag is geinspireerd op biologische en psychologische model van gedrag. Deze inspiratie wordt gebruikt om reactieve gedragingen te bouwen. Als deze reactieve gedragingen gebruikt worden als bouwstenen voor complex gedrag, onstaat er natuurlijke fenomen zoals zelfredzaamheid, aanpassing en interactie. Het bouwen van zulke intelligente autonome robot systemen geeft inzicht in de unieke eigenschappen van natuurlijk gedrag.

Studiemateriaal

Syllabus

Software

 • Python 2.7

Leerdoelen

 • de mogelijke overeenkomsten tussen natuurlijk gedrag en de aansturing van robots uitleggen.
 • van de rol van verwachtingen, aandacht en actieve waarneming voor robot aansturing begrijpen.
 • deze kennis op een robot systeem toepassen.

Onderwijsvormen

 • Hoorcollege
 • (Computer)practicum

Hoorcollege en computerpracticum

Verdeling leeractiviteiten

Activiteit

Aantal uur

Computerpracticum

48

Hoorcollege

4+10

Tentamen

0

Vragenuur

0

Werkcollege

 

2

Zelfstudie

104

Totaal 6EC * 28

168

Academische vaardigheden

Empirisch onderzoek, wordt beoordeeld aan de hand van lab reporten • Wetenschappelijke reflectie, de consequenties van de toekomstige ontwikkelingen worden behandeld in het laatste hoofdstuk en beoordeeld aan de hand van een essay.

Aanwezigheid

Aanwezigheidseisen opleiding (OER-B):

 • Deelname aan alle practica, computerpractica, veldwerk en werkcolleges in het curriculum is verplicht. Eventueel aanvullende eisen worden per onderdeel in de studiewijzer omschreven. Hier staat ook beschreven wat de eventuele consequenties zijn van het niet nakomen van deze verplichting.

Aanvullende eisen voor dit vak:

Er is geen aanwezigheidsplicht voor de practica. U mag de robots echter niet mee naar huis nemen, dus u zal de opdrachten in het robolab moeten uitvoeren.

Toetsing

Onderdeel en weging Details

Eindcijfer

0.5 (50%)

Essay

0.25 (25%)

Programming Assignment

0.25 (25%)

Labbook Programming Assignment

Opdrachten

Programmeeropdracht I

 • Reactief gedrag (ontsnap uit het doolhof). Er zal een doolhof worden opgezet en het is de bedoeling dat de robot dusdanig geprogrammeerd wordt dat deze zelfstandig uit het doolhof kan ontsnappen.

Programmeeropdracht II

 • Gecoördineerd gedrag (ontsnap uit het doolhof met geavanceerde technieken)

Schrijfopdracht

 • De consequenties van de toekomstige ontwikkelingen in de robotica

Fraude en plagiaat

Dit vak hanteert de algemene 'Fraude- en plagiaatregeling' van de UvA. Hier wordt nauwkeurig op gecontroleerd. Bij verdenking van fraude of plagiaat wordt de examencommissie van de opleiding ingeschakeld. Zie de Fraude- en plagiaatregeling van de UvA: http://student.uva.nl

Weekplanning

Weeknummer Onderwerpen Deadline
Date/Time
3   Draft version Essay Woensdag 15 januari: 23:59
4 Quest 1, 2, 3 Python code Vrijdag 29 januari: 23:59
4 Uitleg bij code Labboek Vrijdag 29 januari: 23:59
5   Final version Essay Zondag 31 januari: 23:59

Rooster

Het rooster van dit vak is in te zien op DataNose.

Eindtermen

Via de Zichtbare Leerlijnen Creator kun je zien aan welke eindtermen de leerdoelen van deze cursus bijdragen en hoe de  vakleerdoelen, leerlijndoelen en eindtermen van de opleiding aan elkaar gekoppeld zijn:

https://datanose.nl/#program[BSc%20PB]/outcomes 

https://datanose.nl/#program[BSc%20PB]/trajectories

Aanvullende informatie

De robots worden geprogrammeerd in Python. Enige voorkennis met programmeren is aanbevolen.

Voor dit vak geldt een capaciteitsbeperking. Studenten waarvoor dit vak verplicht is genieten voorrang mbt toelating tot het vak.

Zie studiewijzer voor nadere informatie.

Verwerking vakevaluaties

De Opleidingscommissie van Psychologie komt met de volgende aanbevelingen voor de deelnemers:

 • bij onvoldoende kennis van programmeren in de Python cursus al eerder te beginnen met een Python cursus.
 • de helft van het cijfer van dit vak is gebaseerd op het essay. Het is dan ook zeker aan te raden op tijd te beginnen met een eerste opzet, zodat de feedback van het werkcollege worden meegenomen in de eindversie van het essay.

Contactinformatie

Coördinator

 • dr. Arnoud Visser

Werkcollege Docenten

 • Li-anne Tjin Bsc
 • Hugh Mee Wong
 • Daniel Jensen Bsc