Concurrency en Parallel Programmeren

Concurrency and Parallel Programming

6 EC

Semester 1, periode 2

5062COPP6Y

Eigenaar Bachelor Informatica
Coördinator dr. A.S.Z. Belloum
Onderdeel van Minor Informatica, jaar 1Bachelor Informatica, jaar 2Dubbele bachelor Wiskunde en Informatica, jaar 2

Studiewijzer 2016/2017

Globale inhoud

Dit vak zal een vrij breed spectrum aan onderwerpen op het gebied van (het programmeren van) parallelle en gedistribueerde systemen behandelen, zoals:

 • Parallelle en gedistribueerde systeem architecturen, en algemene misvattingen binnen het vakgebied
 • Introductie parallel programmeren (Pthreads en OpenMP)
 • Introductie gedistribueerd programmeren (MPI)
 • Overzicht andere parallelle programmeer modellen (Client/Server/SOA, CUDA, MapReduce, etc.)
 • Gedistribueerd data management (Peer to Peer, gedistribueerde file systemen, etc.)

Studiemateriaal

Overig

 • Online studiemateriaal
 • Voor het practicum academische vaardigheden staat het materiaal op een aparte Blackboard pagina genaamd Portfolio Academische Vaardigheden BSc informatica en de website http://practicumav.nl/

Leerdoelen

- Het verschaffen van kennis en inzicht op het gebied van parallelle en gedistribueerde computer systemen, met een focus op de verschillende paradigma's om dergelijke systemen te programmeren. Voor een aantal van deze paradigma's zal enige praktische ervaring worden opgedaan.

- De student oriënteert zich op actueel informatica onderzoek dat binnen en buiten de eigen universiteit wordt uitgevoerd. (PAV)

Onderwijsvormen

 • Hoorcollege
 • Laptopcollege

- Per week 2 hoorcolleges en 2 geroosterde computerpractica.
- Practicum Academische Vaardigheden (PAV): 1 uur per 2 weken plus zelfstudie

Verdeling leeractiviteiten

Activiteit

Aantal uur

Hoorcollege

28

Laptopcollege

24

Zelfstudie

116

Aanwezigheid

Aanwezigheidseisen opleiding (OER-B):

 • Voor practica en werkgroepbijeenkomsten met opdrachten geldt een aanwezigheidsplicht. Wanneer studenten niet voldoen aan deze aanwezigheidsplicht kan dit als gevolg hebben dat het onderdeel niet met een voldoende kan worden afgerond.

Aanvullende eisen voor dit vak:

Toetsing

Onderdeel en weging Details

Eindcijfer

0.65 (65%)

labs

0.35 (35%)

literature study

Opdrachten

Pthread & OpenMP

 • Parallel Programming for Shared Memory Systems 

MPI

 • Parallel Programming for Distributed Memory Systems

MapReduce

 • programming paradigm that allows for massive scalability across hundreds or thousands of servers in a Hadoop cluster

Cuda programming

 • Many‐Core Programming with CUDA

Literature Study

 • read and analyse selected scientific papers on a specific topic and write a short summary paper 

Onderstaande opdrachten komen aan bod in deze cursus:

 •    Naam opdracht 1 : beschrijving 2
 •    Naam opdracht 2 : beschrijving 1
 •    ....

Fraude en plagiaat

Dit vak hanteert de algemene ‘Fraude- en plagiaatregeling’ van de UvA. Onder plagiaat of fraude wordt verstaan het overschrijven van het werk van een medestudent dan wel het kopiëren van wetenschappelijke bronnen (uit bijvoorbeeld boeken en tijdschriften en van het Internet) zonder daarbij de bron te vermelden. Uiteraard is plagiaat verboden. Hier wordt nauwkeurig op gecontroleerd en streng tegen opgetreden. Bij verdenking van plagiaat wordt de examencommissie van de opleiding ingeschakeld. Wanneer de examencommissie overtuigd is dat er plagiaat gepleegd is dan kan dit maximaal leiden tot een uitsluiting van al het onderwijs van de opleiding voor een heel kalenderjaar. Zie voor meer informatie over het fraude- en plagiaatreglement van de Universiteit van Amsterdam.www.uva.nl/plagiaat

Weekplanning

Weeknummer Onderwerpen Studiestof
1
2
3
4
5
6
7
8

Rooster

Aanvullende informatie

- Practicum academische vaardigheden

Onderdeel van het lesprogramma van dit vak is het practicum academische vaardigheden (PAV). Voor BSc informatica-studenten is voldoen aan de verplichting van PAV een voorwaarde om dit vak te kunnen afsluiten. Zie voor de details de studiegidspagina van het http://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2016-2017/zoek-opleiding/opleiding/1360/176171

Het Practicum Academische Vaardigheden start al in periode 1  voor dit vak .

 

 

Contactinformatie

Coördinator

 • dr. A.S.Z. Belloum